خرید اکانت Embase : دسترسی به Embase

این پایگاه اطلاعاتی دارای انواع روش های جستجو می باشد: جستجوی سریع ، جستجوی پیشرفته ، جستجو از طریق فیلد ها ، جستجوی دارویی ، جستجوی بیماری ها ، جستجوی مقاله دسترسی به متن کامل مقالات از طریق ناشران نیز امکان پذیر است . بنابراین این پایگاه برای سرچ های مرتبط با داروها مناسبه! شاخص های ارزیابی مانند : SNIP. پیشنهاد می گردد که در پژوهش های آتی ارتباط سواد سلامت با بیومارکرهای مرتبط با بیماری مانند IDWG ، فسفات و آلبومین سرم و نیز تبعیت از درمان و کیفیت زندگی با تمرکز بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به رشد کیفی مجلات در سالهای آتی تاکید کرد و ادامه داد: در سالهای اخیر مجلات پزشکی از لحاظ کمی رشد زیادی داشتند در این میان توجه به ارتقای کیفیت و توانمند شدن مجلات و نمایهسازی مجلات بیشتر در پایگاههای معتبر و علمی بینالمللی امری ضروری است. وی مجلات علمی وپژوهشی را در رشد و توسعه وضعیت علمی، بخصوص علوم پزشکی بسیار تاثیرگذار دانست و ابراز کرد: یکی از شاخصهای رشد علوم پزشکی تعداد مقالاتی است که در پایگاههای معتبر به چاپ میرسند شاهد این امر چاپ ۷ هزار مقاله درScopus است که سهمی قابل تامل در دنیا محسوب میشود و نشان از میزان رشد پژوهش وتحقیقات علوم پزشکی کشور دارد.

دسترسی رایگان به Embase
وی به دستاوردهای سالهای اخیر مجلات تخصصی این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: تعداد زیادی از مجلات پزشکی کشور در پایگاههای استنادی و سایتهای معتبر بینالمللی نمایهسازی شده است و در حال حاضر ۸۰ مجله علمی – پژوهشی در حیطه علوم پزشکی در سایت پابمد سنترال و همچنین ۹۰ مجله در سایت اسکوپوس و حدود ۸۰ مجله نیز در سایت Embase نمایه شده است. دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور بر ضرورت توسعه کیفی مجلات تاکید کرد و گفت: توسعه کمی مجلات با رشد بسیار زیادی انجام شده است و در برخی موضوعات پزشکی چندین مجله علمی وپژوهشی وجود دارد این در حالی است که توسعه کیفی مجلات نیز امری ضروری است بنابراین در حال حاضر صدور مجوزها کنترل شده و هدفمند بایستی انجام شود با این حال به طور نسبی سالیانه حدود ۱۵ مجوز صدور مجلات جدید صورت میگیرد. Emtree ، به صورت بسیار جامع وساختارمند تمام توضیحات واژه شناسی حوزه زیست پزشکی ، مواد مخدر ، نمایه بیماری ها و بازیابی را فراهم می کند . با این حال، مطالعات بیشتر با استفاده از نشانگرهای بیولوژیکی حساس تر، خاص تر و به راحتی قابل ارزیابی برای تایید این سنتز اولیه تضمین شده است. با این حال، بررسی منظم شواهد به روز متناقض با آن هستند.

وی تاکید کرد: سالیانه حدود ۲۰ هزار مقاله در مجلات داخل کشور در حوزه علوم پزشکی به چاپ میرسد که از این تعداد حدود ۲۵۰۰ مقاله در ISI و ۵۵۰۰ مقاله در PubMed و همچنین ۷ هزار مقاله در Scopus میباشد. علی اکبری ساری همچنین به نمایهسازی مجلات کشور در سایت ISI اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته حدود ۳۵ مجله کشور در پایگاه ESCI مربوط به پایگاه استنادی ISI به صورت اولیه نمایهسازی شدند و این مهم میتواند مقدمه و نقطه عطفی برای افزایش تعداد مجلات پزشکی در پایگاه ISI در آینده نزدیک باشد. به بیان دیگر در حالیکه سالیانه حدود ۴۰۰۰۰ مقاله از ایران در تمام حیطههای علوم پزشکی و غیرپزشکی در پایگاه استنادی Scopus نمایه میشود، حدود ۷۰۰۰ مقاله (۱۸ درصد) آن از طریق مجلات علوم پزشکی داخل کشور منتشر میشود که نشان میدهد این مجلات چه تاثیر قابل توجهی در رشد و جهش علمی کشور داشتهاند. کاره اینا اینه که ابسترکت مقالات رو ایندکس (نمایه) می کنند. خوب حالا کاره اینا چیه؟ ایندکس یعنی چی؟ یعنی وقتی میری تو سایتشون یه سرچ باکس (قسمت جستجو) دارن که به راحتی میتونی موضوع مورد نظرتو جستجو کنی و چکیده مقالات در مجلاتی که در اون ایندکس میشه رو ببینید.

دارن که به راحتی میتونی موضوع مورد نظرتو جستجو کنی و چکیده مقالات در مجلاتی که در اون ایندکس میشه رو ببینید. البته بعضی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اشتراک دارن که می تونید بررسی کنید و بصورت رایگان استفاده کنید. PubMed Central پایگاه داده دیجیتال رایگان است که متن کامل مقالات را که در دسترس عموم قرار دارد بایگانی می کند. مجلات با دسترسی رایگان (open source). وی درادامه به محدودیتهای اخیر پابمد سنترال اشاره و خاطر نشان کرد: پایگاه پابمد سنترال برای نمایهسازی مقالات حتما نیاز به فرمت xml متن کامل مقالات دارد که برای بارگذاری بایستی متن کامل مقاله آمادهسازی میشد اما در سالهای اخیرعلاوه بر این مشخصات، به محتوا وکیفیت مقالات نیز توجه میکند که این موضوع، درخواستکنندگان را با تاخیر و چالشهایی مواجه کرده است. البته گفتنی است افزایش تعداد درخواست مجلات کشور برای نمایهسازی در این پایگاه و ظرفیت محدود آن پایگاه برای بررسی درخواستها نیز بر این امر بی تاثیر نیست و باعث ایجاد محدودیتهایی از جمله تاخیر در بارگذاری مقالات شده است.

پاسخی بگذارید

Comment
Name*
Mail*
Website*